Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
A postai szállítással kapcsolatos rendelet életbelépése, illetve a húsvéti ünnepek miatt webáruházunk előreláthatólag április 16-ig zárva tart. Kérjük, hogy amennyiben rendelést adnának le, április 17-étől keressék fel újra áruházunkat, ekkortól a megrendelések leadása ismét zavartalan lesz. Türelmüket és megértésüket köszönjük! Üdvözlettel: A Spirit Monopoly webáruház csapata

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(Hatályos 2023. augusztus 5-étől)

A jelen általános szerződési feltételek ("ászf") a https://spirit-monopoly.hu/ weboldalon a Megisz-Lak Kft. által végzett termékértékesítésre vonatkoznak, a Megisz-Lak Kft. és a vevők közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A https://spirit-monopoly.hu/ weboldalon ("webshop") keresztül a jelen ászf-ben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni.

1. Cégadatok

A Megisz-Lak Kft. ("Kereskedő") fontosabb adatai a következők: 

Cégnév:

Megisz-Lak Kft.

Székhely:

7400 Kaposvár, Pécsi utca 115.

Cégjegyzékszám:

14-09-317003

Nyilvántartó cégbíróság:

Kaposvári Törvényszék Cégbírósága

Adószám:        

26761059-2-14

Képviselő neve:

Biczó Balázs önálló cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezető

Telefonszáma:

+36 30 132 9966

E-mail cím:

ugyfelszolgalat@spirit-monopoly.hu;

help@spirit-monopoly.hu

Ügyfélszolgálat e-mail címe és telefonszáma: 

ugyfelszolgalat@spirit-monopoly.hu;

help@spirit-monopoly.hu

+36 30 132 9990

Tárhelyszolgáltató:       

Unas Online Kft.

Tárhelyszolgáltató elérhetőségei:

9400 Sopron, Kőszegi út 14.

unas@unas.hu

 

2. Vásárlás a webshopból

2.1. Termékismertető

A Kereskedő a webshopban magyar gyümölcsökből készült minőségi pálinkákat forgalmaz. A Kereskedő a webshopban a pálinkafogyasztáshoz kapcsolódó egyéb kiegészítő eszközöket, illetve pálinka vagy gyümölcs felhasználásával készült egyéb élelmiszereket is forgalmaz.

Kereskedő a webshopban a jó pálinka kiválasztásához szükséges ismereteket is megoszt olvasóival, illetve a pálinkavásárlással kapcsolatos hasznos tanácsokkal látja el vevőit.

A webshopban Kereskedő a mindenkori készletnek megfelelően tünteti fel a termékeket. Tekintve azonban, hogy a webshopban történő egyes vásárlásokat a megrendelések beérkezési sorrendjében teljesíti, előfordulhat, hogy a webshop készletinformációja az épp leadott megrendelések folyamatban lévő érvényesítése miatt nem egészen naprakész. Emiatt előfordulhat, hogy a leadott megrendelést nem, vagy csak módosítva tudja teljesíteni. Erre nézve kérjük, hogy olvassa el a Vásárlás menete, megrendelés alfejezetben írtakat.

Kereskedő törekszik arra, hogy a webshopban szereplő termékfotók mindig a lehető legjobban megfeleljenek a termék valós megjelenésének. Ennek ellenére, tekintve, hogy a webshopban a termékről készített fotók csak illusztrációk, adott esetben a termék valós megjelenése a webshopban látható fotótól minimálisan eltérhet (pl., ha a terméknek változik a csomagolása, címkéje), azonban a termék minőségét, mennyiségét ez nem érinti. A termékfotó és a kiszállított termék megjelenésének ezen nem jelentős eltérése nem minősül a Kereskedő hibás teljesítésének.

2.2 Jogosultság a webshop használatára

Tekintettel arra, hogy a webshopban túlnyomórészt alkoholtartalmú termékeket árusítunk, az alkoholtartalmú termékek reklámjának és kiskereskedelmi értékesítésének szabályai szerint a webshopot kizárólag nagykorú (18. életévét betöltött) személyek látogathatják és termékeket is csak nagykorú személyek vásárolhatnak. Ezen szabályok betartásának biztosítására a weboldalt felkereső személyek nyilatkozatát kérjük életkorukat illetően ahhoz, hogy megtekinthessék a webshop kínálatát, a webshopban regisztrálhassanak, hírlevélre feliratkozhassanak, végül pedig, hogy terméket rendeljenek a webshopból. A Kereskedőt a vevő hivatkozott nyilatkozatának megszerzésén túl további felelősség nem terheli. A vevő felelős az általa adott nyilatkozat valódiságáért.

2.3. A vásárlás menete, megrendelés

Amennyiben vevő a fenti feltételnek megfelel, és jogosult arra, hogy terméket vásároljon a webshopban, úgy válassza ki a webshop kínálatából a megfelelő terméket és tegye be a kosárba.

A megfelelő termékek kiválasztását követően, amennyiben nem kíván további terméket a kosárba tenni, válassza a kosár tartalmának véglegesítését („Megrendelés” nyomógomb). Ezt követően szükséges kitöltetni a webleppal, illetve véglegesíteni a megrendelést. A kosárba tett termékekre vonatkozóan az adásvételi szerződés a Kereskedő és a vevő között a vevő által kitöltött megrendelésben meghatározott adatokkal és a jelen ászf szerinti feltételekkel jön létre. Emiatt nagyon fontos, hogy a megrendelést pontosan töltsék ki. A "Megrendelés" oldalon a megrendelés véglegesítése előtt a weboldal felkínálja a megrendelés ellenőrzésének/módosításának a lehetőségét. Kérjük vevőinket, hogy figyelmesen ellenőrizzék megrendelésüket a véglegesítést megelőzően.

A Kereskedő a termékek értékesítésére vonatkozó ajánlatához addig van kötve, amíg egy adott termék fellelhető a webshopban. A termékek adatait és fotóit – amennyiben azok többé nem állnak rendelkezésre - a vonatkozó megrendelések kézhezvételét követően levesszük a honlapról.

A megrendelés kézhezvételét haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Kereskedő email-ben visszaigazolja a megrendelésben feltüntetett email címre küldött elektronikus levélben. A visszaigazolásban feltünteti a megrendelés sorszámát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén. Amennyiben rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, a vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A megrendelés rendszer általi visszaigazolása (az „Automata megrendelés érkeztetés” tárggyal a vevőnek kiküldött e-mail) kizárólag a megrendelés kézhezvételét és nem annak elfogadását, vagyis nem a szerződés felek közötti létrejöttét bizonyítja. Kereskedő az ezt követően kiküldött visszaigazoló e-mailben (ennek tárgymezőjében a „[megrendelés száma] - Megrendelés státusz módosítás” található, az új státusznál pedig a „Visszaigazolva” szerepel) tudatja vevővel, hogy a megrendelést teljesíteni tudja és fogja.

A Kereskedő további e-mailben (melyben a megrendelés új státusza: „Kiszállításra átadva vagy átvételre előkészítve”) tájékoztatja a vevőt a megrendelés teljesítéséről, azaz a termékek fuvarozónak való átadásáról, vagy Kereskedő általi kézbesítésre, illetve személyes átvételre való összekészítéséről (teljesítés igazolása). A termékek kézbesítésének előfeltétele, hogy a termékek vételára – kivéve az utánvéttel való fizetés választása esetén – jóváírásra kerül a Kereskedő pénzforgalmi jelzőszámán, vagy a Simple Pay rendszer a sikeres fizetést visszaigazolta.

A megrendelt termékek értékesítésére vonatkozó szerződés a felek között akkor jön létre, amikor a Kereskedő megküldi a rendelés "Visszaigazolva" státuszúra való változását jelző e-mailt a vevőnek. A felek között a szerződés annak maradéktalan teljesülésével szűnik meg.

Amennyiben a megrendelést valamilyen elháríthatatlan ok miatt Kereskedő nem tudja a jelen ászf szerinti általános feltételekkel teljesíteni, úgy erről a megrendelés beérkezését követően a lehető leghamarabb emailben értesíti a vevőt. Ilyen eset lehet például, amennyiben a párhuzamosan zajló megrendelések és a megrendelések beérkezési sorrendben való elintézése miatt valamely megrendelt terméket nem tudja a jelen ászf szerint vállalt határidőben szállítani a vevő részére, mivel egy közvetlen megelőző vásárlásban azt egy másik vevő megvásárolta. Ez esetben emailben értesíti a vevőt a megrendelés teljesítésének eltérő módjáról. A hiányzó terméket – az eredetileg kiszállított termékeken felül – a Kereskedő annak beszerzését követően, további költségek felszámítása nélkül kiszállítja a vevőnek.

Amennyiben a vevő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért a Kereskedő nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben a Kereskedő a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül emailben értesíti az érintett vevőt erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a vevő megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy erre akkor van lehetőség, ha a korábban választott utánvétes fizetés helyett a vevő banki átutalással teljesíti a vételár megfizetését a Kereskedő felé. Az ismételt kiszállításra csak a vételár Kereskedő bankszámláján való jóváírását követően kerülhet sor. Amennyiben a vételár kifizetése megtörtént a meghiúsult kézbesítést megelőzően, úgy a Kereskedő a helyes szállítási cím vevő általi megadását követően ismételten megkísérli a kézbesítést. Két sikertelen kézbesítési kísérletet követően a szerződés a felek között meghiúsultnak tekintendő. Ez esetben az eredeti állapot visszaállításaként a korábban megfizetett vételárat Kereskedő a második sikertelen kézbesítési kísérlettől számított 30 napon belül – futárcéggel történő kiszállítás esetén az igazolt költségeinek levonásával - visszautalja a vevőnek.

Amennyiben (i) a Kereskedő felszólítására a vevő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy (ii) nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy (iii) nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat a vevő részére. Ez esetben a Kereskedő nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a vevő felé.

Amennyiben Vevő nem a jogszabály szerint gyakorolja elállási jogát úgy, hogy a saját költségén való visszaküldés és az elállási nyilatkozat aláírása helyett egyszerűen nem veszi át a csomagot, köteles a szállítás díját megtéríteni a Spirit Monopoly részére. 

A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a https://spirit-monopoly.hu/ webcímen.

A minimális rendelési összeg 7500 forint, amely utánvétes megrendelés esetén tartalmazza az utánvét díját is.

Telefonon, e-mailen, levélben, illetve személyesen leadott megrendeléseket Kereskedőnek nem áll módjában elfogadni. A vevők ezeken az utakon is eljuttathatják Kereskedőhöz megrendelésüket akkor, ha expressz kiszállításról vagy egyedi igényről van szó a szállítási feltételeket vagy az árakat illetően, azonban ilyenkor is szükséges a megrendelés fenti webcímen történő feladása. Ilyenkor az eltérő feltételeket Felek külön szerződésben is rögzítik és/vagy a vevőnek ezeket a feltételeket bele kell írnia a weben rögzített megrendelés megjegyzés mezőjébe. Egyedi igényekről Kereskedő listaáron bruttó 60 ezer forintot meghaladó értékű megrendelés esetében tud megállapodást kötni azzal, hogy erre a nem kötelezhető, és ajánlatának elutasítása esetén azzal kapcsolatban a vevő semmilyen igényt semmilyen jogcímen nem támaszthat. Vevő ebben az esetekben sem jogosult a jövedéki termékek továbbértékesítésére. 

A jelen ászf alapján megkötött szerződések nyelve a magyar.

A vevő megrendelésével a felek között a jelen ászf szerinti tartalommal létrejövő szerződés írásbeli szerződésnek minősül a webshop felületén a megrendelésben rögzítésre kerülő, visszaidézhető tartalommal, a megrendelésnek a webshopban rögzített időpontjában a megrendelésben megadott személyes adatok érintettje, mint nyilatkozó fél által tett szerződéses nyilatkozat szerint a Kereskedő által küldött visszaigazolásnak megfelelően. A Kereskedő az így létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendelés formájában) a webshopot üzemeltető informatikai rendszerben rögzíti, azok a webshopot üzemeltető informatikai rendszer archívumából az általános elévülési időn belül mindenkor előhívhatók.

A jelen ászf-re a magyar jog az irányadó. A jelen ászf-ben nem szereplő kérdések rendezésére elsősorban a Kereskedő és a vevő között írásban megkötött egyedi szerződés (ha van), a Polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók. A Kereskedő működésére a jelen ászf rendelkezésein és a vonatkozó jogszabályokban foglaltakon kívül más magatartási kódex, egyéb kötelező szabályzat nem vonatkozik. A Kereskedő tevékenysége nem minősül szabályozott szakmának.

Kereskedő felhívja a figyelmet, hogy kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet folytat, ezért a jövedéki szabályok értelmében a tevékenysége nem engedélyköteles tevékenység, azonban mivel nem folytat nagykereskedelmi tevékenységet, a webshopban nincs lehetőség továbbértékesítési célból való vásárlásra. Ezt a Kereskedő a vásárlásról kibocsátott számlán megfelelően feltünteti.

Regisztráció nélküli megrendelések esetén a megrendeléseket a teljesítést, azaz a Kereskedő által a vevőnek küldött visszaigazoló e-mail kiállítását követő 90 napig tároljuk az esetleges panaszok intézése végett. A 90 nap elteltével a megrendelésben rögzített személyes adatokat anonimizáljuk a nyilvántartásainkban, de természetesen a számlán szereplő adatokat - jogszabályban előírt kötelezettség miatt - 8 évig őrizzük. Erre nézve lásd még az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Amennyiben a Kereskedőnek követelése keletkezik a vevővel szemben - pl. jogellenesen gyakorolt elállási jog miatt -, a Kereskedő az ügy lezárultáig a név/cím adatokat tovább tárolja a webáruház informatikai rendszerében. 

3. Regisztráció a webshopban

A webshopban lehetőség van vevői fiókot regisztrálni, továbbá hírlevélre feliratkozni. E két regisztráció egymástól függetlenül is megtehető.

A regisztráció előnye, hogy a visszatérő vevő a regisztrált adataival tudja leadni a megrendelését, nem szükséges azokat ismételten megadni. A regisztráció további előnye, hogy a vevő utólag is nyomon tudja követni a megrendelt termék útját és korábbi rendeléseit.

A webshopban csak nagykorú személyek regisztrálhatnak, illetve iratkozhatnak fel a kereskedő hírlevelére. A regisztráció keretében Kereskedő erre nézve mindkét esetben nyilatkozatot kér a felhasználótól, mely nyilatkozat valódiságáért a regisztráló/feliratkozó felhasználó tartozik felelősséggel.

4. Vásárlói pontrendszer, kedvezmények

Kereskedő a webshop indulásától kezdve alkalmazza a hűségpontrendszert, amely a vevő adatainak megadását (regisztráció) és a vásárlást egyaránt jutalmazza. 1 pont 1 forint kedvezményre váltható be az alábbi szabályok alapján.

Pontokat vásárlóink a következő esetekben gyűjtenek:

 • Regisztrációkor 500 pontot írunk jóvá. Ehhez elegendő a kötelezően megadandó adatok (név, e-mail cím, mobiltelefonszám, szállítási és számlázási cím, valamint cég esetén az adószám) megadása.
 • Hírlevélre való feliratkozás megerősítésekor 300 pontot írunk jóvá. Ehhez elegendő a név és e-mail cím megadása.
 • Vásárlás esetén a termék bruttó árának általában 3 százalékát írjuk jóvá pontokban a megrendelés visszaigazolásával egyidőben. Vásárlás közben a termék ára mellett a pontértéke is megjelenik a termék adatlapon, amely az általános 3%-os mértéktől eltérhet. Akciós termékekre pontot nem írunk jóvá.

Pontok beváltásának feltételei:

 • Pontok 9900 forintot elérő vásárlás esetén válthatók be.
 • Egyszerre legalább 600 pontot kell beváltani.
 • Egy adott rendelés értékének maximum 20 százaléka fizethető pontokkal.
 • A megszerzett pontok 180 napig használhatók fel. (A különböző időben szerzett pontok lejárati ideje is különböző.)

2. Egyéb akcióinkról a vevők a webáruházban kapnak tájékoztatást. A regisztrált és/vagy hírlevélre feliratkozott vásárlókat Kereskedő egyedi ajánlataival is megkeresi e-mailben. 

3. A hírlevélre való feliratkozás esetén a feliratkozott vevő havonta legalább egyszer, de adott esetben többször is hírlevelet kaphat a Kereskedőtől. A Kereskedő saját döntése szerint változó időközönként kedvezmény kupont küldhet a feliratkozottaknak megküldött hírlevélben. A kedvezménykuponok korlátozott ideig válthatók be korlátozott mennyiségben. Mind a határidőt, mind a mennyiséget a kereskedő a hírlevelekben közli a kupon beváltására jogosult vásárlókkal. A kuponok nem átruházhatók és a rajtuk feltüntetett kedvezmény igénybevételén kívül más módon nem használhatók fel.

5. Termékek ára, a vásárlás költségei

A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) forintban értendők. A Kereskedő az ÁFA törvény szerinti adóalany, ezért az általa értékesített termékeket ÁFA terheli. A kiválasztott termék(ek) mellett feltüntetett ár(ak) bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák.

A termékek ára a Magyarország területére történő kiszállítás esetén 30.000 forint bruttó összértéket elérő megrendelés esetén - tartalmazza a szállítás költségét is. A termékek magyarországi szállítási címre történő megrendelése esetén a Kereskedő a termékeknek a webshopban feltüntetett (bruttó) árán kívül további csomagolási, szállítási, vagy egyéb költséget 30.000 Ft feletti megrendelés esetén az utánvét díja kivételével nem számít fel. Így 30.000 Ft feletti megrendelés esetén elmondható, hogy a vevő nem szembesül a vásárlási folyamat során rejtett költségekkel: megrendeléséért pontosan annyit vagy - hűségpontok vagy kupon felhasználása esetén - kevesebbet fizet, amennyi az általa kiválasztott termékek árainak összege. Ettől való eltérés csak egyedi szerződésben lehetséges. 30.000 Ft-os, illetve annál kisebb összegű megrendelés esetén 2022. február 2-ától a vásárlás összegétől függő, annak növekedésével sávosan csökkenő kiszállítási díjat számítunk fel.

A termékekre vonatkozó esetleges akciókat, azok alkalmazási körét, időtartamát, egyéb feltételeit minden esetben a webshopban tesszük közzé és azok az ott közzétettek szerint a megrendelésben érvényesítésre kerülnek.

A megrendelt termékek árát a következő módokon lehet kifizetni:

 • bankkártyával a SimplePay rendszeren keresztül elektronikusan ingyenesen;
 • a megrendelés visszaigazolása előtt történő átutalással (előre utalás) ingyenesen, illetve
 • utánvéttel díj ellenében (1000 Ft + a kedvezményekkel csökkentett bruttó rendelési érték 1,5%-a).

A fizetés módját a "Megrendelés" oldal "Fizetési mód" menüpontja alatt kell kiválasztani.

Banki átutalás választása esetén a választási lehetőség mellett a webáruházban megjelenő szöveg, illetve a megrendelés beérkezését nyugtázó e-mail tartalmazza a banki átutalással kapcsolatos információkat, utalási utasításokat (bankszámlaszám, közlemény).

Kereskedő az egyes fizetési módok használatát a szállítási módhoz kötve korlátozhatja. Jelenleg két ilyen korlátozás van beépítve a webáruházban:

- Mivel Kereskedő készpénzforgalmat nem bonyolít és fizikai POS terminállal sem rendelkezik, utánvét csak GLS által történő kiszállítással együtt választható.

- Saját eszközzel történő kiszállítást és expressz kiszállítást bankkártyával történő előrefizetés esetén biztosít a Kereskedő. Készpénzfizetés csak egyedi megállapodás alapján lehetséges.

Egyes kiszállítási módok az általános mértéktől eltérő minimális rendelési értékkel vehetők csak igénybe - ezt a webáruházban minden esetben feltüntetjük.

A megrendelt termékek árát tartalmazó számlát a Kereskedő a termékekkel együtt vagy - kérésre - e-mailben küldi meg a vevő részére. 

6. Szállítási feltételek

Kereskedő a megrendelt termékek kiszállítását maga vagy futárszolgálat által biztosítja - jelenleg csak a futárszolgálattal történő szállítás érhető el. Lehetőség van személyes átvételre is a Kereskedő telephelyén. Az erre rendelkezésre álló időablakokat és a feltételeket Kereskedő a Webáruház felületén a megfelelő szállítási mód melletti szövegben közli.

Felhívjuk a figyelmet, hogy függetlenül a vevő személyétől és függetlenül az általa a megrendeléskor leadott, az életkorát illető, a megrendelésre jogosító nyilatkozatától, a megrendelt termékek kézbesítése esetén, akár a Kereskedő maga szállítja ki, akár futárszolgálat által biztosítja a kiszállítást, akár személyes átvétel keretében adja át a Kereskedő a megrendelt termékeket, kizárólag nagykorú személy részére történhet a megrendelt termékek átadása, akár a vevő veszi át azokat, akár a vevő képviseletében eljáró harmadik személy. Ezen feltétel teljesülését a megrendelt termékeket átvevő személy személyi igazolványa kérésre történő bemutatásával köteles igazolni.

Kaposvári címre, a Kereskedő általi kiszállítás esetén a munkanapon 12.00 óráig leadott rendeléseket a Kereskedő ugyanaznap 14.00-18.00 óra között szállítja ki a vevő részére. Munkanapon 12.00 óra után leadott megrendelések esetén a Kereskedő a következő munkanapon 14.00-18.00 óra között szállítja ki a megrendelt termékeket. További pontosítás az ügyfélszolgálati telefonszámon (+36 30 132 9990) lehetséges a gördülékeny kiszállítás érdekében. Ez a kiszállítási mód jelenleg nem választható!

Futárszolgálat általi kiszállítás esetén, a megrendelést követően, ha a megrendelés munkanapon 12.00 óra előtt megtörténik, akkor a Kereskedő még aznap összekészíti és átadja a megrendelt termékeket a futárszolgálatnak. A munkanapon 12.00 óra után leadott megrendeléseket a Kereskedő legkésőbb a következő munkanapon adja át a futárszolgálatnak kiszállításra. A regisztrált vevők a webshopban nyomon követhetik a megrendelt termékek átadását a futárszolgálatnak a fent írtak szerint.

Saját eszközzel történő kiszállítás (2022. február 2-tól határozatlan ideig nem érhető el, a webshopban nem választható!) esetén, melyet a Kereskedő maga végez, a 9:00 előtt feladott rendeléseket aznap, a 9:00 után feladott rendeléseket másnap szállítja ki. Ez nemcsak hétvégi, hanem pénteki és hétfői kiszállításnál is előnyös a vevő számára, mert csütörtök délutáni, illetve pénteki, szombati és vasárnapi megrendelés esetén előbb juthat a megrendelt termékekhez, mint a futárszolgálat által történő kiszállítás esetén. Ez a lehetőség azonban időben és térben is korlátozott, mert csütörtök déltől hétfő 9 óráig áll rendelkezésre, azokban a hetekben, amikor a webáruházban szállítási opcióként megjelenik. A hétvégi kiszállítás szállítási mód választásának feltételei a következők:

1. Kereskedő a saját eszközzel történő kiszállítást egyelőre a Balaton-parti települések, Budapest, Kaposvár és Székesfehérvár területén vállalja, ideértve a közigazgatásilag a településekhez csatolt, korábban önálló településeket vagy településrészeket is (pl. Keszthely esetén Fenékpuszta, vagy Kaposvár esetén Kaposfüred). A teljes lista megtalálható a webáruházban, illetve ezen a linken. Más településekre hétvégén egyedi megállapodás alapján, telefonos egyeztetéssel szállít, ilyen igény esetén a vásárlónak a +36 30 132 9966-os számot kell hívnia.

2. A kiszállítás ideje a következőképpen alakul:

 1. A reggel 9:00-ig megrendelt termékeket Kereskedő a rendelés napján szállítja ki. (Későbbi nap és időpont kérhető a megrendelésben.)

 2. A 9:00 után megrendelt termékeket Kereskedő a rendelés beérkezésének másnapján szállítja ki. (Későbbi nap és időpont kérhető a megrendelésben.)

 3. A pontos időpontra vonatkozó igényét Vevő jelezheti a megrendelésben. Abban az esetben, ha ez a korábban beérkezett megrendelések kiszállítása miatt nem teljesíthető, Kereskedő keresi a Vevőt a rendelésben megadott mobilszámon.

 4. Amennyiben a megrendelésben Vevő nem adta meg a kívánt időpontot, vagy annak egyeztetése nem lehetséges, a kiszállítás pontos időpontját a Kereskedő e-mailben és sms-ben is kiküldi, 1 órás pontossággal. Ha az időpont nem megfelelő, Vevőnek hívnia kell a +36 30 132 9966-os számot, a lehetőségekhez képest Kereskedő alkalmazkodik az igényekhez, de garanciát erre ebben az esetben nem tud vállalni. Ha a szállítás emiatt meghiúsul, kereskedő azonnali utalással visszatéríti a vételárat.

 5. Hétvégi kiszállítás esetén Kereskedő csak a már egyeztetett szállítási időponttal rendelkező megrendeléseket igazolja vissza, azokra vállal szállítási kötelezettséget. A visszaigazolások a megrendelések beérkezésének sorrendjében történnek. Lásd még a 8. pontot is.

 6. Saját eszközzel történő szállítás esetén a minimális rendelési érték 50.000 forint.

 7. Saját eszközzel történő kiszállítás esetén a fizetés csak bankkártyával, előre történhet. (A Simple Pay által bonyolított azonnali utalást is bankkártyás fizetésnek tekintjük.) Ettől eltérni csak egyedi megállapodás alapján lehetséges.

 8. Hétvégi szállítással csak készleten lévő termékek rendelhetők. Az e feltételből következően, vagy a szállítás időpontja egyeztetésének meghiúsulása miatt nem visszaigazolható megrendelések ellenértékét telefonos egyeztetés alapján Kereskedő azonnal visszautalja, vagy az Vevő választása szerint más módon szállítja ki - természetesen mindkettőt költségmentesen. Ezekkel az opciókkal Vevő természetesen csak a hétvégi kiszállítás választása esetén élhet.

 

A megrendelt termékeket Kereskedő a termékek sértetlenségét megőrző csomagolásban adja át a futárszolgálatnak kiszállításra. A megrendelt termék(ek)et - a helyben történő kiszállítás, hétvégi kiszállítás és helyszíni átvétel eseteinek kivételével - a GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft. szállítja házhoz. A Kereskedő a fuvarozónak való átadás határidejéért vállal felelősséget. A kiszállítás a GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft. saját üzletszabályzata szerinti határidőn belül történik meg. A GLS General Logistics System Hungary Csomag-Logisztikai Kft. az átadást követő munkanapon kiszállítja a csomagot.

Vevőnek a csomag sértetlenségét a kézbesítő jelenlétében minden esetben ellenőriznie kell. Ha sérülést lát, jegyzőkönyvet kell felvetetnie és/vagy meg kell tagadnia a csomag átvételét. Utólagos reklamációra, illetve az alább szabályozott elállásra vevőnek a termék sérülése okán akkor van lehetősége, ha a csomag fizikai sérüléséről szóló jegyzőkönyvet a reklamációval, illetve az elállásról szóló nyilatkozatával együtt Kereskedő részére bemutatja. A csomagot borító külső, vastag kartondoboz (külső doboz) szennyeződése vagy sérülése esetén ugyanakkor vevőnek nem kell megtagadnia az átvételt, mivel ennek a doboznak éppen az a rendeltetése, hogy a belső dobozt, illetve az árut megvédje. Ha a belső doboz, amelyen a Kereskedő logója megtalálható, illetve annak tartalma sértetlen, akkor e jogcímen a küldemény átvétele nem tagadható meg.

Az elállás jogának esetleges gyakorlásának megkönnyítése végett célszerű a küldemény átvételének időpontját rögzíteni a termékek átvételekor (például a csomagolásban található számlára ráírva), illetve megőrizni a futárszolgálattól / a Kereskedőtől a kézbesítést követően a sikeres kézbesítésről kapott üzenetet, vagy legalább a kézbesítés napján a kézbesítés várható időpontját rögzítő üzenetet. Amennyiben vevő élni kíván az alábbi elállási jogával, úgy a kézbesítés időpontját rögzítő ezen igazolás másolatát is mellékelnie kell elállási nyilatkozatához. Az előre elkészített elállási nyilatkozat mintát, akárcsak a vásárlásról szóló számlát, a vevő a csomagban találja meg.

7. Elállás joga és annak gyakorlása

A jelen ászf alapján a webshopon keresztül megrendelt termékek megvásárlásától a vevő 14 napon belül indokolás nélkül elállhat. A 14 napos határidő a megrendelt termékek kézhezvételének napján kezdődik. Amennyiben a szállítási feltételeknél írtak szerint nem egyszerre történik a megrendelt termékek kiszállítása, úgy az elállási határidő az utolsó termék kiszállításának napján kezdődik. A vevőnek kell tudnia igazolni a kézhezvétel napját, és ezen igazolást az elállási nyilatkozatához csatolnia kell. Ebből a célból kérjük, vegye figyelembe a szállítási feltételeknél írtakat is.

Elállásra a megrendelés leadását követően, de még a kézbesítés előtt (a rendelés visszaigazolásáig) is van lehetőség. Ez esetben a kézbesítés dátumát értelemszerűen nem kell igazolni. Ha a visszaigazoló levél a webáruház rendszeréből a vevőnek kiküldésre került, akkor a vevő a csomag átvételére a visszaigazolással létrejövő adásvételi szerződés alapján köteles.

A vevő a jelen ászf mellékletében szereplő elállási nyilatkozat kitöltésével és emailben vagy postán a Kereskedő részére történő megküldésével gyakorolhatja elállási jogát. Az elállási nyilatkozatot a jelen ászf "Cégadatok" fejezetében rögzített email címre, postai címre kell megküldeni a fenti határidőn belül. Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés sorszámát, illetve a megrendelésnek és a termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a Kereskedő nem tudja azonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vevőre/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

Elállás esetén a vevő köteles a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásban, amelyben az ő részére kézbesítve lett) nyomon követett küldeményként visszaküldeni a Kereskedő részére a kérdéses termékeket az elállás közlésétől számított 14 napon belül. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles a Kereskedő részére visszaküldeni.

Az elektronikusan megküldött elállási nyilatkozat kézhezvételét követő legfeljebb 14 napon belül a Kereskedő a vevő által a részére kifizetett összeget visszatéríti a vevőnek, feltéve, hogy ezen határidőn belül a visszaküldött termékeket sértetlen állapotban megkapta. A Kereskedő jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét.

 

8. Szavatosság

Amennyiben a webshopban megvásárolt termék már a vásárláskor hibás volt, és ez a hiba a vásárlást követően derül ki, úgy a Kereskedő köteles a vevő szavatossági igényét teljesíteni.

A Kereskedő csak akkor köteles a szavatossági igényt teljesíteni, ha a termék már a vásárláskor is hibás volt. Ha a hiba a termék vásárlását követő 6 hónapon belül jelentkezik, akkor vélelmezni kell, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt, kivéve, ha a Kereskedő az ellenkezőjét bizonyítani tudja. A csomagolás (pl. üveg) sérülésére visszavezethető igényeket Kereskedő el fogja utasítani, amennyiben azokat a vevő már átvételkor észlelte, vagy – tekintettel arra, hogy átvételkor ezt ellenőrizni köteles – észlelhette volna. Amennyiben a hiba a vásárlást követő 6 hónapon túl jelentkezik, úgy a vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a vásárláskor is fennállt.

Tekintettel a termékek sajátosságaira, a Kereskedő szavatossági igényt kicseréléssel vagy árleszállítással tud teljesíteni, illetve a vevő elállhat a szerződéstől. A szavatossági igényre és annak teljesítésére egyebekben a Polgári Törvénykönyvnek a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései az irányadók. A szavatossági igénye érvényesítése céljából a vevő a "Cégadatok"-nál rögzített elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot a Kereskedővel.

Fentiek megkülönböztetendők a minőségmegőrzési időtől, amelyet - ha az nem korlátlan - a terméken megtalálnak. A Kereskedő csak olyan terméket szállít ki, amely minőségét a kiszállítás időpontjától kezdődően még legalább 30 napig megőrzi.

9. Panaszügyintézés helye, módja

Vevő panaszait írásban a "Cégadatok"-nál megadott ügyfélszolgálati elérhetőségekre küldött levélben/emailben, illetve szóban az ott rögzített telefonszámon munkanapokon 9:00 és 17.00 óra között teheti meg.

Vevő panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett miden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt sorszámát, hogy a Kereskedő azonosítani tudja a panasszal érintett teljesítést.

A telefonon érkező panaszokat Kereskedő azonnal megvizsgálja és tájékoztatja álláspontjáról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosolja a panaszt. Ha a vevő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, akkor a Kereskedő köteles jegyzőkönyvben rögzíteni a telefonhívásban közölt panaszt és a panaszügyintézés egyedi azonosítóját, majd a jegyzőkönyv egy példányát köteles a panaszos vevőnek megküldeni a telefonhívást követően. Ebben az esetben Kereskedő az alábbiak, vagyis az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Kereskedő az írásbeli panaszokat megvizsgálja és 30 napon belül megválaszolja, válaszát indokolja. Amennyiben vevő a válasszal nem ért egyet, úgy a felügyeleti szervhez fordulhat panaszával. Kereskedő felügyeleti szervei a következők:

 • megrendeléssel kapcsolatban (adatbeviteli hibák javításának lehetősége, visszaigazolás) az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság;
 • jogszabály szerinti kötelező tájékoztatás, adatok kötelező közzétételének elmulasztása esetén az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, illetve a Gazdasági Versenyhivatal, amennyiben a mulasztás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas (bővebb információt a gvh.hu weboldalon talál);
 • elektronikus hirdetéssel kapcsolatos szabályok megsértése esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (bővebb információt a nmhh.hu weboldalon talál);
 • a termék minőségét, a szavatossági jogok érvényesítését, a fogyasztók tájékoztatását és a panaszügyintézést az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi;
 • az Általános Szerződési Feltételek tartalmának jogszerűségét az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.

Kereskedő tevékenységének ellenőrzésére nézve az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság a Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztálya. Bővebb információt a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szervezeti-egysegek/kozlekedesi weboldalon talál.

A panaszokra vonatkozó levelezéseket Kereskedő 3 évig megőrzi.

A Kereskedő tevékenységével kapcsolatos jogvitában a Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület jogosult eljárni. Bővebb információt a www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet oldalon talál. A Békéltető Testület címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.; telefonszám: +36 82 501 000.

Adatkezelési tájékoztató
TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

(Hatályos: 2021. augusztus 31-től)

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Tájékoztatót! A jelen Tájékoztató a https://spirit-monopoly.hu/ weboldal ("Honlap") használata, olvasása, a Honlapon történő regisztráció és a Honlapon történő vásárlás során a Honlapot üzemeltető Megisz-Lak Kft. által folytatott adatkezelési tevékenységeket és az azzal kapcsolatos tájékoztatásokat rögzíti.

Adatkezelő: Megisz-Lak Kft. ("Kereskedő")

képviselője: Biczó Balázs önálló cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezető

székhelyének címe: 7400 Kaposvár, Pécsi utca 115.

e-mail: ugyfelszolgalat@spirit-monopoly.hu;

 

Adatfeldolgozó a honlapon megadott, Kereskedő által kezelt személyes adatok tekintetében: UNAS Online Kft., mint tárhelyszolgáltató

székhelyének címe: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

e-mail: unas@unas.hu 

1. Az adatkezelést igénylő tevékenység (az adatkezelés típusai)

A Honlap következő menüpontjai használatával ad meg Ön, mint Érintett, személyes adatokat a Kereskedő részére, amely adatait a Kereskedő a jelen Tájékoztatóban foglalt szabályok szerint kezeli:

1. a Honlap különböző menüpontjaiban (minden oldal alján megjelenő cégadatok, Elérhetőségek) megadott e-mail címekre küldött elektronikus levélben, illetve postai címre küldött postai levélben;

2. a Honlapon való regisztrációval;

3. vásárlás esetén a webshopban a megrendelés kitöltésével;

4. hírlevélre való feliratkozáskor a feliratkozási adatok megadásával;

5. a Honlap használatával (akárcsak olvasásával) a Honlap használata során a Kereskedő által alkalmazott sütik által;

6. vásárlással kapcsolatos panaszügyintézés keretében.

 

2. Az egyes adatkezelési tevékenységekre vonatkozó tájékoztatás

  

2.1 Kapcsolati címre / webáruházból direktben küldött email/levél

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja

A Honlapon megadott emailcímekre küldött elektronikus levélben, a webáruházon keresztül az Információk menüpont alatti felületen, illetve postai címre küldött levélben tud kapcsolatba lépni a Kereskedővel. Ez esetben a saját szándéka szerint és döntése alapján tölti ki a vonatkozó nyomtatványt, illetve küld levelet és adja meg a személyes adataidat a Kereskedő részére. Személyes adatai megadása nem kötelező, azonban azok hiányában nem tudja a Kereskedő felvenni Önnel a kapcsolatot, megadni Önnek a kért választ.

A kezelt személyes adatok köre

E-mailben, vagy postai levélben az Érintett által megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja

Jelen esetben a megadott személyes adatait a hozzájárulása alapján kezeli a Kereskedő. Az email, illetve a levél önkéntes elküldése az adatkezeléshez való hozzájárulásának tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Kereskedő részére küldött írásbeli nyilatkozattal, a formanyomtatvány megfelelő kitöltésével.

Adattovábbítás, címzettek

A Kereskedő az ilyen módon tudomására jutott személyes adatokat nem továbbítja harmadik személyek részére, kivéve, ha adatait abból a célból adja meg, hogy panaszt tegyen a Kereskedő által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban, és ezen panasz elintézéséhez a vonatkozó jogszabályok szerint adatait meg kell küldeni az illetékes hatóságnak, szervnek. Adatait elektronikus levél esetén a levelezőrendszerben, postai levél esetén zárt szekrényben tárolja a Kereskedő, azok nem kerülnek külföldre továbbításra.

Az adatok megőrzésének ideje

Az ügy elintézését követően a Kereskedő haladéktalanul törli a kezelt személyes adatokat.

2.2 Regisztráció

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja

A Honlapon lehetősége a nagykorú Vevőnek lehetősége van regisztrálni. A Vevő regisztrálhat a Honlap bármelyik oldala esetében a láblécben látható "Regisztráció" menüpontban, vagy a megrendelés keretében a Kosár véglegesítése és a megrendelés leadása során. Amennyiben a regisztrált Vevő belép a Honlapra, abban az esetben a vásárlásnál, a Kosár véglegesítésekor a rendszer automatikusan betölti a megrendelésbe a regisztrációnál megadott személyes adatait. A regisztráció keretében kötelező nyilatkoznia, hogy nagykorú, mert az alkoholkereskedelemre vonatkozó szabályok szerint és a Kereskedő általános szerződési feltételei értelmében, kizárólag nagykorú személy részére teszi lehetővé a Kereskedő a Honlapon való regisztrációt.

 

A kezelt személyes adatok köre

A Honlapon a "Regisztráció" menüpont alatt a megadni kért és ott az Érintett által megadott adatok.

 

Az adatkezelés jogalapja

Jelen esetben a megadott személyes adatait a hozzájárulása alapján kezeli a Kereskedő, kivéve a nagykorúságra vonatkozó nyilatkozatát, mellyel kapcsolatos adatkezelés jogalapja a Kereskedőt terhelő, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 16/A§-ban foglalt kötelezettségek. A "Regisztráció" menüpont kitöltése az adatkezeléshez való hozzájárulásának tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja a regisztrációja törlésével. Regisztrációjának törlését a „Profil törlése” gombra kattintva a regisztrációs adatok megadásánál/módosításánál közvetlenül elvégezheti, vagy az ugyfelszolgalat@spirit-monopoly.hu címre küldött e-mailben is kérheti.

 

Adattovábbítás, címzettek

A "Regisztráció" menüpont alatt megadott adatait a Kereskedő nem továbbítja harmadik személyek részére. Amennyiben a regisztráció során a hírlevélre is feliratkozik, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kereskedő az ott leírtak szerint járjon el.

 

Az adatok megőrzésének ideje

A "Regisztráció" menüpont alatt megadott adatait a hozzájárulása visszavonásáig, azaz a regisztráció törléséig kezeli, tárolja a Kereskedő. A törlés előtt a honlap figyelmeztetést jelenít meg a folyamatban lévő rendelésekkel kapcsolatban, melyek érvényesek maradnak. 

2.3 Vásárlás

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja

A Honlapon történő szerződéskötés, a megrendelés teljesítése céljából van szükség a vevő személyes adatainak megadására a megrendelőlap kitöltésével. A Kereskedő az így megadott adatait kizárólag a megrendeléssel létrejövő szerződés teljesítése céljából kezeli. Felhívjuk Vevőink figyelmét, hogy személyes adatai megadása nélkül a Kereskedő nem tudja teljesíteni a megrendelést, a létrejött szerződést.

A kezelt személyes adatok köre

A Honlapon a "Kosár" véglegesítése során megadni kért és az Érintett által megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja

A megrendelésben megadott adatait a Kereskedő az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A§-ban foglalt jogszabályi felhatalmazás alapján kezelheti a megrendeléssel létrejövő szerződés megkötése és teljesítése céljából.

Adattovábbítás, címzettek

A megrendelés leadásakor a Honlapon az online fizetési szolgáltatást biztosító harmadik személy (OTP Mobil Szolgáltató Kft.; székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; cégjegyzékszám: 01-09-174466) adatfeldolgozóként, a Kereskedő megbízásából rögzíti az Ön online fizetéssel kapcsolatban megadott személyes adatait. A fizetési oldalon megadott, a Kereskedő által addig nem ismert személyes adatokat, így pl. a banlszámlaszámot az OTP Mobil Szolgáltató Kft. nem adja át a .

A megrendelésben megadott személyes adatai közül a nevét, címét és telefonszámát a Kereskedő a megrendelés teljesítésében résztVevő futárszolgáltatást végző harmadik személynek (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.; székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-111755) jogosult kiadni, aki adatfeldolgozóként jár el a megrendelés teljesítése körében.

A teljesült megrendeléssel kapcsolatos, jogszabályban foglalt számviteli, könyvvezetési kötelezettségeinek teljesítése céljából a Kereskedő a részére könyvviteli szolgáltatást végző harmadik személy (Adókontroll Bt.; székhely: 8636 Balatonszemes, Fő u. 57.; cégjegyzékszám: Cg. 14-06-002693) részére továbbítja Vevőnek a teljesült megrendeléssel kapcsolatos személyes adatait. Ezen kívül a Kereskedő azon személyeknek, szerveknek, hatóságoknak jogosult a megrendeléssel létrejövő szerződés adatait, közöttük a személyes adataidat továbbítani, amely személy jogszabálynál fogva jogosultak a Kereskedő működését, könyveit ellenőrizni.

Vevő adatai a Honlapot üzemeltető szerveren és Kereskedő számlázóprogramjában, a Kereskedő saját számítógépén kerülnek tárolásra, azok nem kerülnek külföldre továbbításra.

Az adatok megőrzésének ideje

A megrendelésben megadott adatait regisztráció nélküli megrendelés esetében a megrendeléssel létrejött szerződés megszűnését  követően  90 napig őrzi a Kereskedő. Amennyiben a szerződés teljesítés nélkül szűnik meg a vonatkozó általános szerződési feltételek értelmében, úgy a kezelt személyes adatait a szerződés ezen megszűnésével egyidejűleg - a megrendelés meghiúsult státuszba helyezésével - megjelöli a Kereskedő. Ezek az adatok ettől az időponttól kezdve csak tárolhatók, de nem használhatók fel más (pl. marketing) célra. A kiállított számlát a Kereskedő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§. szerint 8 évig őrzi meg.

2.4 Hírlevélre feliratkozás

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja

A Honlapon az Érintettek a kért személyes adataik megadásával feliratkozhatnak a Kereskedő által rendszeresen megküldött hírlevél szolgáltatására. A hírlevél feliratkozásnál megadott személyes adatokat a Kereskedő kizárólag arra a célra használja, hogy a rendszeres időközönként megjelenő hírleveleket és időnként a kérdéseit eljuttassa a feliratkozókhoz. A hírlevelekben az általános kereskedelmi hírlevelek gyakorlatához hasonlóan  Kereskedő az általa kínált újdonságokról, akciókról, nyereményjátékokról, rendezvényekről, továbbá a Kereskedő életében vagy a Vevőket érintő munkamenetében bekövetkezett változásokról ad tájékoztatást.

A kezelt személyes adatok köre

A hírlevélre való feliratkozás űrlapon az Érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja

A hírlevélre való feliratkozás során megadott adatait a hozzájárulása alapján kezeli a Kereskedő. A személyes adatok megadásával a hírlevélre való feliratkozás egyben a hozzájárulás megadásának tekintendő. Az adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja valamely hírlevélben szereplő leiratkozási lehetőség igénybevételével, továbbá a Kereskedő részére küldött írásbeli nyilatkozattal, a formanyomtatvány megfelelő kitöltésével.

Adattovábbítás, címzettek

A hírlevél feliratkozásnál megadott adatokat a Kereskedő által megbízott hírlevélküldési szolgáltató adatfeldolgozóként kezeli a hírlevelek kiküldése céljából. Kereskedő jelenleg a webáruházba épített hírlevélküldő alkalmazást és a Mailchimp marketing-szoftvert használja, ezért a Webáruház üzemeltetőjén  (UNAS Online Kft..; székhely: 9400 Sopron, Köszegi út 14..; cégjegyzékszám: Cg. 08-09-015594). túlmenően a Kereskedő a Mailchimp szoftverbe is továbbíthat személyes adatokat. A Mailchimp szerverét és magát a szoftvert a The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) üzemelteti, ebbe a környezetbe a feliratkozók neve és e-mail címe kerül továbbításra. A cég rendelkezik certificate-tel arról, hogy az európai adatvédelmi szabályokat ismeri és betartja.   

Az adatok megőrzésének ideje

A hírlevélre való feliratkozásnál megadott adatait a hozzájárulása visszavonásáig, azaz a hírlevélről való leiratkozásig kezeli, tárolja a Kereskedő.

2.5 Sütik

A Honlap felkeresése, használata során többfajta sütit (fájlt, adatcsomagot) telepít a Honlapot működtető szoftver a felhasználó számítógépére. A következő típusú sütiket használja a Honlap:

1. Szükséges süti: olyan sütik, amelyek nélkül a Honlap, azon belül pedig a webshop nem működik, nem használható. Ezen szükséges sütik használatáról a jelen Tájékoztatóval tájékoztatja a Kereskedő az Érintetteket, azok használatához további hozzájárulásra nincs szükség, mivel azok az Érintett által igényelt szolgáltatás biztosításához elengedhetetlenül szükségesek, a vonatkozó jogszabály szerint külön hozzájárulás nélkül használhatók.

2. Statisztikai süti: ezek a sütik nem tudják pontosan beazonosítani a felhasználót. A honlap (webáruház) rendszere automatikusan rögzíti a látogató / Vevő számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. A statisztikai sütik tehát a Honlap látogatásának eseményeit rögzítik, többek között az oldalmegtekintésekről, kattintásokról, munkamenet hosszáról stb. gyűjtenek információkat. Tekintettel azonban arra, hogy a felhasználó adatait nem rögzítik, esetükbennem történik a személyes adatok kezelése.

3. Marketing süti: ezek a sütik biztosítják a Honlapot felkereső látogatók számára a Honlapon való böngészési élményt, javítják azt, többek között személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jelenítenek meg a látogató részére, akár más felületen is (pl. közösségi média).

Marketing sütik használatára kizárólag az Érintett hozzájárulása jogalapon kerülhet sor. A Vevő, illetve a honlap látogatója hozzájárulását a Honlap első felkeresésekor az oldal alján felugró ablakban található négyzet kipipálásával adhatja vagy tagadhatja meg.

Ezen adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja a sütik törlésével. A szükséges sütiken kívüli sütiket böngészőtől függően lehet törölni, az azokkal kapcsolatos beállításokat módosítani. Ezen törléssel, módosítással vonhatja vissza az adatkezeléshez megadott hozzájárulását. A szükséges sütik is törölhetők, azonban ilyenkor a honlap megfelelő működése nem biztosított.

A sütiknek van előre definiált élettartama is, melynek  lejártakor automatikusan törlődnek a sütik a Vevő számítógépéről, megszüntetve az adatkezelést.

Azonnali törléshez / blokkoláshoz az ismertebb böngészőkben a webcímtől balra elhelyezett lakat ikont használhatjuk. A módosítások az oldal újratöltésekor lépnek hatályba, melyre a böngészők felugró képernyőn rá is kérdeznek.

2.6 Panaszkezelés során megadott személyes adatok

Adatkezelési tevékenység, az adatkezelés célja

A Kereskedő általános szerződési feltételeiben rögzített panaszkezelési folyamatban telefonon keresztül, vagy írásban lefolytatott panaszügyintézés keretében a panaszos Vevő személyes adatokat ad meg a Kereskedőnek. Írásban a 2.1 pont szerinti módokon veheti fel a Vevő a kapcsolatot a Kereskedővel, illetve telefonon keresheti fel, amikor szóban zajlik le a panaszügyintézési eljárás. A szóbeli eljárásban, amennyiben a Vevő a Kereskedő válaszát nem fogadja el, akkor a vonatkozó jogszabályok szerint a Kereskedőnek jegyzőkönyvet kell felvennie a panaszról és megküldenie azt a Vevőnek. Ezen jegyzőkönyv tartalmazza a Vevő által szóban, telefonon megadott személyes adatokat.   A Vevő mindegyik esetben a saját szándéka szerint és döntése alapján adja meg személyes adatait a panaszkezelési eljárás keretében a Kereskedőnek. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, úgy a Kereskedő nem tudja a panaszkezelési eljárást lefolytatni. A Kereskedő csak az Ön panasza elintézése céljából kezeli az Ön által megadott személyes adatokat.

A kezelt személyes adatok köre

A panaszkezelési eljárásban szóban vagy írásban emailben, vagy postai levélben a panaszt tevő Érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés jogalapja

Jelen esetben a Vevő megadott személyes adatait a Kereskedő a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A§ szerinti kötelezettsége teljesítése céljából kezeli.

Adattovábbítás, címzettek

A panaszkezelési eljárás során megadott adatait a Kereskedő nem továbbítja harmadik személyek részére, kivéve, ha erre a panasz elintézéséhez a vonatkozó jogszabályok szerint szükség van, adatait az illetékes hatóságnak, szervnek meg kell küldeni. Adatait elektronikus levél esetén a levelezőrendszerben, postai levél esetén zárt szekrényben tárolja a Kereskedő, azok nem kerülnek külföldre továbbításra.

Az adatok megőrzésének ideje

A panaszkezelési eljárásban megadott adatait azon ügy elintézéséig kezeli a Kereskedő, amelynek céljából megadta az adatait. Az ügy elintézését követően a Kereskedő haladéktalanul törli az ennek érdekében kezelt személyes adatokat.

3. Tájékoztatás az Érintett részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól

Tekintettel arra, hogy a fentiek szerint a Vevő által a Kereskedő rendelkezésére bocsátott, vagy az adatkezelés során képződött személyes adatokat a 2. pontban rögzített jogalapokra tekintettel jogosult kezelni a Kereskedő, ezen adatkezeléssel kapcsolatban Vevőt, mint Érintettet az alább rögzített jogok illetik meg. Jogait oly módon gyakorolhatja, hogy emailben, vagy postai levélben írásban jelzi a Kereskedő számára, hogy mely jogát, mely adatát érintően, vagy akár az összes kezelt adat tekintetében, és milyen módon kívánja gyakorolni ezen jogokat. Ilyen jelzés esetén a vonatkozó jogszabály szerint jár el a Kereskedő és bírálja el a kérését legfeljebb 30 nap alatt, amely elintézési határidő a jogszabályban foglalt esetekben meghosszabbítható. A válasz megküldésének feltétele, hogy a kérelem alapján a Vevő személye kétséget kizáróan azonosítható legyen. Vevő  jogai érvényesítése céljából a jelen tájékoztató mellékleteként megjeleníthető formanyomtatvány kitöltésével, vagy azzal azonos adattartalmú levélben keresi meg a Kereskedőt. A választ Kereskedő a kérelemmel azonos módon (elektronikusan, vagy postai levélként) juttatja el a Vevő részére. A formanyomtatvány közvetlenül is letölthető ide kattintva.

Az Érintett jogai:

Hozzáférés – tájékoztatást kérhet, hogy Kereskedő milyen személyes adatokat kezel, milyen célból, kinek továbbítja, meddig tárolja, milyen intézkedéseket tett a jogai érvényesítésére benyújtott kérelem alapján. Joga van mindezekről másolatot kérni.

Helyesbítés – Az Érintett jogosult a Kereskedő által kezelt személyes adatok helyesbítését kérni, amennyiben a kezelt adatok véleménye szerint pontatlanok.

Törlés – Az Érintett jogosult a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatok törlését kérni, ha visszavonta a hozzájárulását; szintén jogosult a kezelt személyes adatok törlését kérni, ha megítélése szerint az adatkezelés jogszerűtlen, vagy annak célja megszűnt, továbbá, ha azok gyűjtése információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálása céljából történt. A Kereskedő nem köteles törölni a kezelt személyes adatokat, ha jogi igény érvényesítéséhez szüksége van rá, vagy jogszabály kötelezi a megőrzésre.

Korlátozás – Vevő jogosult kérni a személyes adatok kezelésének korlátozását, amennyiben törlést kérhetne, de az érdekeit jobban szolgálja a korlátozás. Korlátozás esetén az adatok tárolása folytatódik, egyéb adatkezelési tevékenységet azonban nem lehet folytatni.

Amennyiben Vevő kéri a személyes adatai helyesbítését, törlését, korlátozását, úgy erről Kereskedő köteles mindenkit értesíteni, akinek azt megelőzően továbbítottuk a személyes adatait a jelen Tájékoztató szerint.

Adathordozhatósághoz való jog – Amennyiben más adatkezelő részére kívánja továbbítatni a Kereskedőnek megadott adatait, úgy kérheti azok közvetlen továbbítását, amennyiben az technikailag megvalósítható, továbbá kérheti annak gépelt, olvasható formában való kiadását.

Panasztétel: Amennyiben álláspontja szerint jogszerűtlenül kezeljük a megadott személyes adatait, úgy panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz: www.naih.hu.

4. A Kereskedő által megtett adatbiztonsági intézkedések

A Kereskedő gondoskodik a személyes adatai kezelésének biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Mindemellett kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhív ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Kereskedő a részére papír alapon átadott személyes adatokat a székhelyén vagy telephelyén megfelelően elzárva, a részére elektronikusan átadott adatokat pedig elektronikusan, a Kereskedő által megbízott tárhelyszolgáltató (UNAS Online Kft., ; székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.; cégjegyzékszám: Cg. 08-09-015594 ) adatfeldolgozóként őrzi saját szerverén.

5. A Tájékoztató hatálya, módosítása

A jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján készült, a jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérésekre a Rendelet rendelkezései az irányadók. A jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezések az első oldalon jelzett időpontban lépnek hatályba, attól az időponttól kezdve szabályozzák a Kereskedő adatkezelési tevékenységét. A Kereskedő bármikor jogosult a jelen Tájékoztatót módosítani, amely módosítás annak a Honlapon való közzétételét követő adatkezelésekre vonatkozik, az Érintettek irányába a Honlapon való közzétételtől lesz hatályos. Amennyiben Vevő nem ért egyet jelen Tájékoztató bármely módosításával, úgy gyakorolhatja a jelen Tájékoztatóban foglalt törléshez, korlátozáshoz való jogát, amennyiben annak feltételei fennállnak.

Vásárlási tudnivalók
Figyelmeztetés

Ön jelenleg a vásárlást megkönnyítő egyszerűsített tájékoztatónkat olvassa, amely véleményünk szerint minden lényeges információt tartalmaz, de nem azonos a jogszabály által előírt Általános Szerződési Feltételekkel.

 

1. Ki vásárolhat a Spirit Monopoly webáruházban?

Alapvetően bárki, azonban a jogszabályoknak megfelelően - mivel alkoholtermékeket értékesítünk - vásárlóinknak nyilatkozniuk kell arról, hogy elmúltak 18 évesek. Amennyiben nem helyszíni átvétel történik, akkor az ÁSZF elfogadásával vásárlónk arról is nyilatkozik, hogy az átvevő is 18 éven felüli személy. Céges vásárlóink esetén a weblap látogatójára és az átvevőre is vonatkozik ez a feltétel.

2. Hogyan történik a vásárlás?

A Spirit Monopoly webáruház kialakítása során alapvető törekvés volt az, hogy a vásárlási folyamat a lehető legegyszerűbb és egyben jól áttekinthető legyen. Ennek
érdekében vásárlás lehetséges regisztrációval vagy anélkül, folyamata pedig a webáruház felületén mindkét esetben ugyanaz:

1. Termékek kosárba helyezése;
2. Fizetési mód és szállítási mód kiválasztása;
3. A szükséges adatok megadása a kiszállításhoz (regisztrált felhasználó esetén ezt a rendszer automatikusan felajánlja).
4. Az előkészített megrendelés áttekintése (itt még bármely adat módosítható, ami a szállítással vagy fizetéssel kapcsolatos)
5. A rendelés véglegesítése és beküldése a webáruház üzemeltetőjének.

Ezen lépések közül az első négy sorrendjét a Vásárló befolyásolni tudja, az előzőkhöz visszatérhet, illetve a 4. lépésben bármely, az előzőekben megadott adatot
módosíthat.

Ezeken a lépéseken kívül bankkártyás fizetés esetén a véglegesítés után az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett Simple Pay fizetési rendszer felülete jelenik meg. Az itt
megadott banki adatokat (pl. a kártya teljes számát vagy a CVC kódot) a Webáruház üzemeltetője nem kapja meg, csak egy értesítést a fizetés sikerességéről vagy
sikertelenségéről a vevő webáruházban már megadott adataival, illetve a fizetés összegével, így Vásárlóink banki adatai végig titokban és biztonságban vannak.

Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy a megrendelés annak beküldésével, illetve a beküldést igazoló automatikus e-mail kiküldésével még nem válik szerződéssé. A
kiszállításra Eladó csak a visszaigazolt megrendelések esetében vállal kötelezettséget, vagyis a szerződés a visszaigazolással jön létre. Erről vevőink a megrendelés
státuszának változását tartalmazó e-mailből értesülnek, melyben a megrendelés státusza: "Visszaigazolva".

A megrendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a https://spirit-monopoly.hu/ webcímen.

A minimális rendelési összeg 7.500 forint (utánvétes fizetési mód választása esetén az összeg az utánvét díját is magában foglalja).

Telefonon, e-mailen, levélben, illetve személyesen leadott megrendeléseket nem áll módunkban elfogadni. Vásárlóink ezeken az utakon is eljuttathatják hozzánk igényüket akkor, ha egyedi igényről van szó a szállítási feltételeket vagy az árakat illetően, azonban ilyenkor is szükséges a megrendelés fenti webcímen történő feladása. Ilyenkor az eltérő feltételeket külön szerződésben is rögzítjük és/vagy a vevőnek ezeket a feltételeket bele kell írnia a weben rögzített megrendelés megjegyzés mezőjébe. Egyedi igényekről listaáron bruttó 60 ezer forintot meghaladó értékű megrendelés esetében tudunk megállapodást kötni azzal, hogy erre a kereskedő nem kötelezhető, és ajánlatának elutasítása esetén a vevő erre alapozva igényt semmilyen jogcímen nem támaszthat. Vevő ebben az esetben sem jogosult a jövedéki termékek továbbértékesítésére.

3. Szállítási opciók

A megrendelt termékek a következőkben részletezett módokon juthatnak el Önhöz:

1. Helyszíni átvétel jelenleg a 7400 Kaposvár, Irányi Dániel utca 19. alatt található telephelyünkön lehetséges, munkanapokon 10 és 14 óra között. Felhívjuk a figyelmét, hogy helyben készpénzes fizetés nem lehetséges. A helyszíni átvétel ingyenes.

2. Kiszállítás GLS futárszolgálattal Magyarország teljes területén. Ebben az esetben a munkanapon 12 óra előtt feladott rendelések a következő munkanapon kerülnek kiszállításra, a 12 óra után, vagy munkaszüneti napon feladott rendelések pedig a rendelés feladását követő második munkanapon. A kiszállításra a GLS ÁSZF-e érvényes, amint az árut a GLS felveszi, az kikerül az Eladó hatóköréből. Ezért kérjük, hogy a csomagot, amennyiben az sérültnek látszik, mindenképpen bontsa fel a futár jelenlétében, és panaszáról vetessen fel vele jegyzőkönyvet. Ellenkező esetben minden, a reklamációval kapcsolatos költség a Vevőt terheli. Eladó csak a jegyzőkönyv birtokában tud eljárni. 

A szállítás díja, mely a minimális rendelési értékbe nem számít bele, a következőképpen alakul:

- 10.000 forint rendelési értékig 3.000 Ft;

- 10.001-től 20.000 forintig terjedő rendelési érték esetén 2.500 Ft;

- 20.001-től 30.000 forintig terjedő rendelési érték esetén 1.500 Ft;

- 30.000 forintos rendelési érték felett ingyenes.

Az ÁSZF-ben felsorolt további szállítási módok - az ÁSZF-ben is feltüntetettek szerint - jelenleg nem választhatók. 

4. Fizetési opciók

A Spirit Monopoly webáruház, mint kizárólagosan online értékesítési hely, készpénzkezelést nem végez. Ezért vevőink számára a következő fizetési módok állnak rendelkezésre, melyek közös jellemzője, hogy a fizetés megtörténtéig az áru az Eladó tulajdonában marad:

1. Előreutalás. Ebben az esetben a vevő bankjának saját webes felületén vagy fiókjában kezdeményezi a vételár átutalását a Spirit Monopoly webáruház Raiffeisen Banknál vezetett 12011409-01772249-00100009 számú bankszámlájára. A fizetési folyamat a webáruháztól teljesen független. Eladó a vonatkozó megrendelést a fizetés megtörténtét követő 24 órán belül igazolja vissza, a szállítási határidők a 24 óra leteltének napjától számítódnak. A fizetés azonosításához kérjük a rendelés számának pontos feltüntetését a közlemény rovatban!

2. Online fizetés Simple Pay alkalmazáson keresztül a Webáruház felületéről kiindulva. Ezen fizetési mód választása esetén Vevőnket webáruházunk az OTP Mobil Kft. által üzemeltetett fizetési felületre navigálja. Ebben az esetben a fizetés adatait a résztvevő bankokon kívül az OTP Mobil Kft. kapja meg, Eladónak a fizetési adatokhoz (pl. Vevő bankkártya adataihoz) nincs hozzáférése, a beérkezett összegeken és a webáruházban már megadott vevőadatokon kívül csak a tranzakció sikerességéről kap információt, így  Vevőink banki személyes adatainak biztonsága és titkossága biztosított. 

3. Fizetés a futárnál (utánvét). Ebben az esetben Vevő az áru átvételével egyidőben, a futárnak fizet. Az utánvét összege a doboz címkéjén is megtalálható, de természetesen a futár is közli az összeget. A fizetés a futárnál egyaránt történhet kártyával és készpénzben. Az utánvétért a webáruház - közvetített szolgáltatásként - díjat számol fel, amely 1000 Ft + a bruttó, kedvezményekkel csökkentett megrendelési összeg 1,5 százaléka.

5. Hűségprogram, visszatérítések, akciók

1. Webáruházunk az indulástól kezdve alkalmazza a hűségpontrendszert, amely adatainak megadását és a vásárlást egyaránt jutalmazza.

Jelenleg e rendszer a következő szabályok mentén működik: 1 pont 1 forint kedvezményre váltható be az alábbi szabályok mellett.

Pontokat vásárlóink a következő esetekben gyűjtenek:

- Regisztrációkor 500 pont írunk jóvá. Ehhez elegendő a kötelezően megadandó adatok (név, e-mail cím, mobiltelefonszám, szállítási és számlázási cím, valamint cég esetén az adószám megadása).

- A hírlevélre való feliratkozás megerősítésekor 300 pontot írunk jóvá. Ehhez elegendő a név és az e-mail cím megadása.

- Vásárlás esetén a termék bruttó árának általában 3 százalékát írjuk jóvá pontokban a megrendelés visszaigazolásával egyidőben. Vásárlás közben a termék ára mellett a pontértéke is megjelenik a részletes (képre kattintva megjelenő) adatlapon, amely az általános 3 százalékos mértéktől eltérhet. Akciós termékekre pontot nem írunk jóvá.

Pontok beváltásának feltételei:

- Pontok 9900 forintot elérő vásárlás esetén válthatók be.

- Egyszerre legalább 600 pontot kell beváltani.

- Egy adott megrendelés értékének legfeljebb 20 százaléka fizethető pontokkal.

- A megszerzett pontok 180 napig használhatók fel. (A különböző időben szerzett pontok lejárati ideje is különböző.)

- A rendszer annyi pontot vált be, amennyit a szabályok szerint maximálisan megtehet. Ha ez több lenne, mint a Vevő összes pontja, akkor az összes pont beváltása megtörténik. Vevő a beváltott pontok mennyiségét nem szabályozhatja, csak azt, hogy bevált-e pontokat. Az erre vonatkozó rendelkezést akkor teheti meg, ha az előző négy pontban megadott szabályoknak megfelelő pontszám a rendelkezésére áll.

 

2. Egyéb akcióinkról vevőink a webáruházban kapnak tájékoztatást. Regisztrált és/vagy hírlevélre feliratkozott vásárlóinkat időnként egyedi ajánlattal is megkeressük e-mailben.

 

3. A későbbielben személyre szabott hírlevelekben csomagajánlatokról is küldünk majd tájékoztatást, ezek szabályait az első időszak tapasztalatait figyelembe véve alakítjuk ki, elsősorban a közösségépítés céljainak (amely alapvető célunk) megfelelően.

Figyelmeztetés

Ön jelenleg a vásárlást megkönnyítő egyszerűsített tájékoztatónkat olvassa, amely véleményünk szerint minden lényeges információt tartalmaz, de nem azonos a jogszabály által előírt Általános Szerződési Feltételekkel.